Charles Darwin

Charles Robert Darwin (* 12. 2. 1809) narozen v Swrewsbury ve Spojeném Království ( † 19. 4. 1882 ve věku 73 let). Je znám jako původce teorie o původu života na zemi – evoluční teorie. Dne 24. 11. 1859 vydal své nejznámější dílo “O původu druhů přirozeným výběrem, aneb zachování prospěšných ras v boji o život” orig. “„On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of favoured Races in the Struggle for Life”. V této knize shrnul svá pozorování z ostrovů na Galapágách. Jako hlavní síly v procesu evoluce Darwin definoval mutaci, která zabezpečí rozmanitost života a přírodní výběr, který vybere z této rozmanitosti nejlépe přizpůsobené jedince. V době, kdy Darwin psal svou knihu, ještě nebyly známé poznatky z genetiky, jaké známe v současnosti a také díky tomu se jeho teorie poměrně rychle rozšířila. Když došlo k objevu struktury DNA v genetice, tak došlo ke snaze přizpůsobit tuto teorii novým poznatkům. Vědci odhalili skutečnost, že spirála deoxyribonukleové kyseliny (DNA) obsahuje velmi sofistikovanou kódovanou informaci. Vznik a modifikace tohoto kódovaného programu, zapsaného prostřednictvím kombinací čtyřech nukleotidů, evoluční teorie nedokáže smysluplně dokázat, že by tato informace vznikla sama od sebe náhodnými procesy bez zásahu inteligentního Stvořitele. Více se o tom dočtete v knize “Revoluce v evoluci”. Jak se píše dále v uvedené knize, evoluční proces probíhá i v současnosti, avšak kdyby to byla pravda, tak všude na zemi by byli živočichové i se svými přechodovými stádii. Jelikož tyto vývojové mezistupně nejsou nikde na planetě pozorované ani v jediném exempláři, vyplývá, že argumenty evoluční teorie nejsou v pořádku.