Charles Darwin

Charles Robert Darwin (* 1809. február 12.) az angliai Shrewsburyben született († elhunyt 1882. április 19-én, 73 évesen). Neve az élet kialakulásával a Földön – az evolúcióelmélettel vált ismertté. 1895. november 24-én jelent meg legismertebb műve „A fajok eredete természetes kiválasztás útján, vagy a létért való küzdelemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása”, közismertebben „A fajok eredete” címmel, melynek eredeti angol címe „On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” volt. Ebben a művében foglalta össze megfigyeléseit, melyeket a Galápagos-szigeteken végzett. Darwin evolúciós elméletében fő szerepet kapott a mutáció, amely biztosítja az élet sokrétegűségét és a természetes kiválasztódást. Ez a természetes kiválasztódás csak a leginkább alkalmazkodni képes egyedeket tartja fenn. Abban az időben, amikor Darwin a könyvét írta, a ma ismert genetikai ismeretek még nem álltak rendelkezésére, és elmélete éppen ezért nagyon gyorsan elterjedt. Amikor genetikai kutatások által felfedezték a DNS szerkezetét, akkor az elméletét igyekeztek az új ismeretekhez igazítani. A tudósok felfedezték, hogy a dezoxiribonukleinsav (DNS) létraszerű alakzata nagyon bonyolult és kódolt információkat tartalmaz. Ennek a kódprogramnak a létrejötte és módosítása, mely négy nukleotid kombinációja, nem képes érdemben bizonyítani az evolúciós elméletet, azt, hogy ez az információ önmagától, egy véletlen folyamatként, egy intelligens Teremtő beavatkozása nélkül jött létre. Erről bővebben olvashatnak a „Forradalom az evolúcióban” című könyvben. Ahogy erről a fent említett könyvben írnak, így az evolúciós folyamat jelenleg is zajlik, ám ha ez igaz volna, akkor a Földön mindenhol találkoznánk olyan élőlényekkel is, akik éppen most vannak a fejlődés köztes szakaszában. Mivel a Földön egy élőlénynél sem nem figyelhető meg a köztes fejlődési szakasz, ebből az következik, hogy az evolúciós elmélettel valami nincs rendben.