KAROL DARWIN

Karol Robert Darwin (ur. 12.02.1809) urodził się w Shrewsbury w Wielkiej Brytanii (zm. 19.04.1882 w wieku 73 lat). Jest znany jako twórca teorii o powstaniu życia na Ziemi – teorii ewolucji. 24 listopada 1859 roku wydał swoje najbardziej znane dzieło „O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt” (tytuł oryginału „On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”). W książce tej zebrał swoje obserwacje z wysp Galapagos. Uznał on, że głównymi siłami w procesie ewolucji są mutacja, która zapewni różnorodność życia, i dobór naturalny, który wybierze z owej różnorodności najlepiej przystosowane osobniki. W czasie, kiedy Darwin pisał swoją książkę, nie posiadano jeszcze wiedzy z genetyki, którą posiadamy dziś. Również dzięki temu jego teoria dość szybko się rozpowszechniła. Gdy odkryto strukturę DNA w genetyce, nastąpiły próby dostosowania tej teorii do nowego stanu wiedzy. Naukowcy odkryli, że helisa kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) zawiera bardzo złożoną informację, która jest zakodowana. Ów kodowany program jest zapisany w DNA za pomocą kombinacji czterech nukleotydów. Teoria ewolucji nie jest w stanie w żaden sposób sensownie wyjaśnić, jak taka informacja powstała i rozwijała się na drodze przypadkowych procesów bez ingerencji inteligentnego stwórcy. Więcej na ten temat dowiecie się z książki „Rewolucja w ewolucji”. Wracając do dzieła Darwina – w dalszej części autor pisze, że proces ewolucji przebiega również współcześnie, jednakże gdyby była to prawda, wszędzie na Ziemi występowałyby stworzenia na różnych etapach ewolucji. Ponieważ nie obserwujemy na świecie nawet jednego egzemplarza potwierdzającego występowanie owych poszczególnych faz ewolucyjnych, wyraźnie widać, że twierdzenia teorii ewolucyjnej nie są właściwe.