Charles Darwin

Charles Robert Darwin (* 12. 2. 1809) narodený v Swrewsbury v Spojenom Kráľovstve († 19. 4. 1882 vo veku 73 rokov). Je známy ako pôvodca teórie o pôvode života na zemí – evolučnej teórie. Dňa 24. 11. 1859 vydal svoje najznámejšie dielo „O pôvode druhov prirodzeným výberom, alebo Zachovanie zvýhodnených rás v zápase o život“ orig. „„On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life“. V tejto knihe zhrnul svoje pozorovania z ostrovov na Galapágoch. Ako hlavné sily v procese evolúcie Darwin definoval mutáciu, ktorá zabezpečí rozmanitosť života a prírodný výber, ktorý vyberie z tejto rozmanitosti najlepšie prispôsobené jedince. V čase, keď Darwin písal svoju knihu, ešte neboli známe poznatky z genetiky, aké poznáme v súčasnosti a aj vďaka tomu sa jeho teória pomerne rýchlo rozšírila. Keď došlo k objavu štruktúry DNA a v genetike, tak došlo k snahe prispôsobiť túto teóriu novým poznatkom. Vedci odhalili skutočnosť, že špirála kyseliny deoxyribonukleovej (DNA) obsahuje veľmi sofistikovanú kódovanú informáciu. Vznik a modifikácia tohoto kódovaného programu, zapísaneho prostredníctvom kombinácií štyroch nukleotidov, evolučná teória nedokáže zmysluplne dokázať, že by táto informácia vznikla sama od seba náhodnými procesmi bez zásahu inteligentného Stvoriteľa. Viac sa o tom dočítate v knihe „Revolúcia v evolúcii„. Ako sa píše ďalej v uvedenej knihe, tak evolučný proces prebieha aj v súčasnosti, avšak keby to bola pravda, tak všade na zemi by boli živočíchy aj s ich prechodovými štádiami. Keďže tieto vývojové medzistupne nie sú nikde na planéte pozorované ani v jedinom exemplári, z toho vyplýva, že tvrdenia evolučnej teórie nie sú v poriadku.

Vedecký objav prvej elektrocentrály sa datuje do už 19 storočia.